top of page

 ניראות

בתקשורת

Creativity provides opportunity

Innovation provide leadership

יצירתיות מייצרת הזדמנויות

חדשנות מספקת מנהיגות

 

"כאשר אנו נפגשים לראשונה עם אדם, הערכתנו מושפעת בעיקר מן המידע הראשוני. גם אם בהמשך נקבל מידע שונה לגבי אותו אדם, אנו מתעלמים ממנו ומייחסים לו פחות משקל. זאת מאחר ויש לנו נטייה להתעלם ממידע הנוגד את מה שכבר ידוע לנו, או שאנו מפרשים מחדש מידע מאוחר יותר, בצורה שתהלום את ההשגה שכבר עיצבנו לעצמנו לגבי נשוא התרשמותנו."(סלומון אש – 1946)

 

לחץ לפגישת ייעוץ

bottom of page