ניראות

בתקשורת

Creativity provides opportunity

Innovation provide leadership

יצירתיות מייצרת הזדמנויות

חדשנות מספקת מנהיגות

 

"כאשר אנו נפגשים לראשונה עם אדם, הערכתנו מושפעת בעיקר מן המידע הראשוני. גם אם בהמשך נקבל מידע שונה לגבי אותו אדם, אנו מתעלמים ממנו ומייחסים לו פחות משקל. זאת מאחר ויש לנו נטייה להתעלם ממידע הנוגד את מה שכבר ידוע לנו, או שאנו מפרשים מחדש מידע מאוחר יותר, בצורה שתהלום את ההשגה שכבר עיצבנו לעצמנו לגבי נשוא התרשמותנו."(סלומון אש – 1946)

 

לחץ לפגישת ייעוץ

 │ סדנאות והרצאות  ייעוץ אסטרטגי ושיווק  אימון אישי לדיון בביהמ"ש ובתקשורת 

Litigacy

03-5222331

054-7393595 

 office@litigacy.com

>>> Contact Us

Copyright © כל הזכויות שמורות לעו“ד אילת אטיאס סיון 2021 -2014