top of page

הרצל אמר

  • כיצד הרצל היה מנהל היום את המאבק התקשורתי?

  • כיצד הוא היה מעורר כמיהה ויראלית לארץ ישראל?

  • איזה סוג של סרטים ביוטיוב היה מעלה?


איך הצליח מישהו אחד עם רעיון מטורף להחזיר מיליונים לתודעה הציבורית, לארץ אותה עזבו לפני 2000 שנה וליצור אהדה ותמיכה ברעיון הציוני באומות העולם. 

הרומן שלי עם הרצל, חוזה המדינה החל במהלך הרצאות אותן העברתי במבוא לממשל ופוליטיקה במסגרת השתלמויות לעובדי המדינה. התחלתי להבין את הסוד שמאחורי כל רעיון מצליח. להרכיב 'ספר הפעלה' של מוצר או פרויקט או אם תרצו זו רק ההתחלה. בהרצאה תוצג הדרך שבה 3 אבני יסוד מרכיבים את ה- DNA של כל רעיון או חזון שממנו גוזרים אחר כך כל פעולה, מכירה, שיווק או הפצה. הרצל פעל בצורה דומה ונסח למעשה את ספר ההפעלה הראשון להקמת מדינה. 'מדינת היהודים' שהפכה לרב-מכר וברבות השנים יצקה את היסודות למדינת הסטארט-אפ.

 
עו"ד אילת אטיאס מרצה במשפטים ותקשורת מגיעה מעולמות תוכן שונים (משפטים, עיתונות, קולנוע). בזהירות הצליחה אילת להתיר את לפצח את הדרך שבה פעל בנימין זאב הרצל חוזה המדינה מתוך התבוננות על עולמה. 
 
כיצד הרצל היה מנהל היום את המאבק התקשורתי? כיצד הוא היה מעורר כמיהה ויראלית לארץ ישראל? איזה סוג של סרטים ביוטיוב היה מעלה? על שאלות דומות תנסה ההרצאה לענות.
 
ההרצאה משלבת קטעי סרטונים הומור ונקודות חדשות על הגדרת העם יהודי מול הנבואה של הרצל שהגשימה את עצמה – לטוב ולרע.
(כנסים / סדנאות/  ימי עיון)

קטגוריה : משא ומתן בעסקים ; כלים לניהול; הסברה ישראלית; העשרה בתחומים שונים; שיווק ואומנות השכנוע; ישראל - חברה וכלכלה ; צבא ובטחון המדינה

      הרצל אמר      

על שאלות דומות ואחרות לצד פתרונות עכשוויום ליצירת חזון מציאותי. 

 

ההרצאה משלבת קטעי סרטונים הומור ונקודות חדשות על הגדרת העם יהודי מול הנבואה של הרצל שהגשימה את עצמה – לטוב ולרע.

הרצאה : 30 דקות עד 90 דקות

(כנסים / סדנאות/  ימי עיון)

קטגוריה : משא ומתן בעסקים ; כלים לניהול; הסברה ישראלית; העשרה בתחומים שונים; שיווק ואומנות השכנוע; ישראל - חברה וכלכלה ; צבא ובטחון המדינה

bottom of page