top of page
shutterstock_121087510_edited.jpg

פירמות ומשרדי עורכי דין

4 שלבים * 4 מפגשים * 4 שעות כל מפגש

"זאת סדנה שאתם חייבים לעבור, במיוחד לצוות המשרד שלכם. זה ממש משפיע על תוצאות המשפט שלכם גם כדי שהלקוחות שלכם יישארו וגם מרוצים. לי זה ממש עזר!" 

הזמנה מטעם פרטנרס 11 בנובמבר 2019.jpeg