top of page

מיומנויות נרכשות בסדנה :

לפצח דילמה משפטית ולמצוא את המסר המרכזי;

להופיע בביטחון באולם הדיונים;

ליצור חיבור טוב עם מערכת בית המשפט;

שליטה בעמידה ושפת הגוף;

לטעון במשפט בצורה קולחת ואפקטיבית;

סימולציה בפני מצלמה;

הסדנה שכל עורכי הדין בישראל צריכים

לעבור בכדי לטעון בבית המשפט!

הרצאת מבוא מרתקת!

דף הרשמה

The Performing Litigator (2).png
‏‏לכידה.JPG

עמידה מול קהל וליטיגציה 

הדרך הטובה ביותר להתכונן עם הידע הייחודי

לטעון בבית המשפט

תמונה לפייסבוק.jpg

שיטת עו"ד אילת אטיאס סיון:

 לדבר נכון באולם הדיונים

ובזירה התקשורתית 

לקהילת עורכי-הדין בישראל!

תוכן ומבנה

נלמד ונעמיק את הידע של המשתתפים תוך שימוש תכליתי בהתבסס על טכניקות יעילות, נבחן מקרי בוחן על "יבש" דוגמאות, טיפים וחוקים בסיסיים. מציאת הנרטיב המשפטי והפיכתו לשלד של הטיעון והצגת המקרה.

קול ושפת הגוף 

נלמד כיצד נעצים את הנוכחות באמצעות מצלמה. נלמד כיצד לחדד את המסרים באופן אפקטיבי תוך שימוש בתרגול נשימות ושפת גוף, וחימום לקראת הופעה בבית המשפט.

קשר עם קהל 

נלמד על אינטראקציה, רטוריקה,, תפיסת המרחב, שמירה על קשב והקפצות קשב, יצירת עניין וכבוד תכנון הדיון. נעצים את היכולות הבינאישית תוך שימוש במשחקי תפקידים ותרגולים .