סרטונים מהרצאות  

  מאמרים  

  סרטים  

 

להרגיש בבית - איל"ן

תסריט ובימיוי : אילת אטיאס

זיווג משמים

תסריט ובימוי ועריכה : אילת אטיאס

 │ סדנאות והרצאות  ייעוץ אסטרטגי ושיווק  אימון אישי לדיון בביהמ"ש ובתקשורת 

Litigacy

03-5222331

054-7393595 

 office@litigacy.com

>>> Contact Us

Copyright © כל הזכויות שמורות לעו“ד אילת אטיאס סיון 2021 -2014