Young Student

מעניין אותך ליטיגציה והופעה בבית משפט?
סיימת תואר במשפטים?

התחלת התמחות במשרד עורכי דין?
הגעתם למקום הנכון!

בואו לקבל כלים פרקטיים, כאלו שלא מלמדים ובמקום שתרגישו מספיק נח להתאמן על קייסים משפטיים ולהציג את הטיעונים ולשכנע. 

תדעו איך להופיע בצורה משכנעת ואפקטיבית בכנסים, ערכי חברה, נטוורקינג עסקי ועו"ד.

Smiling Young Woman

תפקיד המשפטן בחברה המודרנית אינו מתמצה אך ורק בסיווג ההליכים למסגרת הדיונית הרלוונטית וכתיבת כתבי טענות; כיום נדרשים משפטנים גם להיות "פרפורמרים" לכל דבר ועניין – וזאת לצורך העברת המסרים המשפטיים באופן חד, תמציתי, בהיר ואפקטיבי.

תוכנית "הליטיגטור כפרפורמר" תכשיר אותך להתמודדות מוצלחת עם השפה המשפטית החדשה ומספקת הכשרה ואימונים אפקטיביים להופעה והצגת הטיעונים בבית המשפט באופן מיטבי. התרגולים מתבצעים באמצעות סימולציות מול מצלמה לצורך שיפור מיומנויות ההופעה והעמידה בבית המשפט ואל מול קהל, וזאת בכדי שתוכלו להתבטא בכל פורום ואל מול כל סוג של קהל ברהיטות מקסימלית, בבטחון עצמי ובאופן סוחף ומשכנע.

סדנה זו תאפשר לכם לבנות את הבטחון העצמי בכדי לרכוש את המוניטין שלכם כליטיגטורים מובילים ולבלוט בעולם המשפט.

"הסדנה עזרה לי לטעון ולדבר בבית המשפט בביטחון עצמי גדול יותר
בעיקר בזכות הכלים והתרגילים

המעשיים שהיו לאורך כל הסדנה."

בוגר סדנה בלשכת עורכי הדין

אתר חדש.PNG

 

 

4 מפגשים 4 שעות 

סה"כ 16 שעות

 *כעת במתכונת היברדית בקבוצות קטנות ואישיות

הסדנה שזכתה להצלחה בלשכת עורכי הדין

תוכן

ומבנה

קול

ושפת גוף

קשר עם קהל

איכות הביצוע

4

4

X

</