top of page

מה היית רוצים?

לדבר מול שופט זו חוויה מאתגרת שגורמת לאנשים לצאת מאזור הנוחות ולהיות חשוף ואותנטי.

כדי לדייק את המטרה המשפטית יש להעביר מסר משפטי בצורה קולחת מדויקת רהוטה תוך שימוש בשפת הגוף.

זוהי אמנות הליטיגציה שכוללת את יסודות העמידה מול המצלמה הקהל והשופט - הפרזנטציה המשפטית שאותה ניתן ללמוד ולשכלל.

Avatar 83
Avatar 103

מסתבר, שמאחורי כל רעיון מצליח קיים ספר חוקים או אם תרצו 'ספר הפעלה' של מוצר או פרויקט.

כך גם בשינוי של תפיסה משפטית או חוקתית אם תרצו. פסקי דין ותקדימים משפטיים נשענים על אסטרטגיה וטקטיקה שהורכבו מראש הרבה קודם לפסיקה.

עפ"י השיטה מוצאים את אבני יסוד של 'נרטיב המשפטי' וממנו גוזרים כל פעולת הליטיגציה וההופעה מול התקשורת.

Brainstorming
Brainstorming

ייעוץ אישי

לפעמים כדי להדביק את הקצב ולהבין קצת יותר לעומק אפשר להיכנס לסשן פרטי.

בשקט  ובאופן אינטנסיבי שתוך התאמה לצרכים ולרצונות שלכם.

מניסיוני, בצמתים החשובים ובתהליכים שבהם נחוצה עזרה מדוייקת עוברים לפגישות אישיות 'אחד על אחד' דיסקרטי , בפורום אינטימי במשרדנו בת"א או במשרדי החברה.

Litigacy

03-5222331

054-7393595 

 office@litigacy.com

Thanks! Message sent.

bottom of page