top of page
אילת אטיאס

על פי שיטת עו"ד אילת אטיאס:

לדבר נכון באולם הדיונים

ובזירה התקשורתית 

לקהילת עורכי-הדין בישראל!

"הסדנה שכל עורכי הדין בישראל צריכים

לעבור אם הם רוצים לטעון בבית המשפט"

מיומנויות נרכשות בסדנה >>>

  • לפצח דילמה משפטית ולמצוא את המסר המרכזי

  • להופיע בביטחון באולם הדיונים

  • ליצור חיבור טוב עם מערכת בית המשפט

  • שליטה בעמידה ושפת הגוף

  • לטעון במשפט בצורה קולחת ואפקטיבית

  • סימולציה בפני מצלמה 

Success! Message received.