top of page

הליטיגטור

כפרפורמר 

2018

לקריאה נוספת

הסדנה שכל עורכי הדין חייבים לחוות כדי להשפיע על תוצאות ההליך המשפטי!

<<< ? למה צריכים ללמוד ליטיגציה ופרזנטציה
אחת השאלות שעולות למה אני צריכה להשקיע כסף בכישורים אלו ? זמן ומאמץ וללמוד כיצד לפנות לבית המשפט וכיצד להתנהל בבית המשפט. יכול להיות שלא בטוח שאשתמש בכישורים אלו.

אנחנו צריכים לשכלל את זה מפני שבעיקר אנחנו נלחמים בשם אדם או למען מטרה. לדבר עבור מישהו ולדבר בשמו להיות הקול עבורו זה בעצם לב ליבו של מקצוע עריכת הדין? לדבר בשמו של הלקוח. לטעון את הטיעונים עבורם, מפני שהם לא הוכשרו לעשות זאת עבור עצמם. המטרה שלכם היא להציג את נקודת המבט שלהם ולשכנע אנשים להקשיב לכם אבל , באמת להקשיב, כדי לקבל את הסעדים והעזרה שהם זקוקים להם.

 

אז ליטיגציה, זו בעם מה שעריכת דין היא למעשה. אז כאשר אנחנו מדברים על כך, על שכלול יכולות הפרזנטציה בבית המשפט, למעשה אנחנו מדברים על כישורי תקשורת, תקשורת בינאישית, אם תרצו.