top of page

לכוון את התדרים

מתקיים דיאלוג תמידי בין מעביר המסר למקבל המסר. כל אדם חש צורך לחדד את המסרים שלו, להשמיע את הקול כדי שיבינו אותו 'על הפעם הראשונה'. התוצאה היא להיות נוכח בצורה משמעותית יותר בחיים. ב'חיים' הכוונה היא לא רק מעל במות משקיעים וכנסים . אבל כדי להתחיל סיפור צריך להתחיל מההתחלה. התחלה של כל סיפור היא תמיד אני/עסק/חברה. רק תחשבו כמה הקדים את זמנו סטיב ג'ובס שייחס את המכשירים לתכונות אנושיות . IPad IPhone IPod הבנתם את הרעיון, אז בו נעתיק להיבט המסחרי שלנו אז מי אני באמת? כיצד העסק שלי מסייע לאנשים? מה התועלות שאני מעביר? ומה התוצאה שאליה הם יגיע? הקליפה הראשונה שלנו כבני אדם היא היכולת שלנו להשמיע את הקול שלנו. בפעם הראשונה שאנחנו משמיעים את הקול הוא כאשר אמא ניגשת אלינו ממש כשאנו תינוקות. אנחנו צועקים. צורחים. בוכים. המסר מועבר לאם כמצוקה. אבל אם טרייה לא מקבלת חוברת הפעלה. התינוק מקבל תגובה או אז מגביר את עוצמת הקול. כעת הוא צורח באוקטבה כזו ובהפסקות כך וכך...ממש לא! אין לנו יכולת כהורים לדעת מה התינוק רוצה. אז איך בכל זאת אנחנו יודעים זאת ?על ידי ניסיון וטעייה. עד שמוצאים משהו שמרגיע ומפסיק את הבכי. לטוב ולרע. זה היה נכון כשהיינו תינוקות. עם השנים גדלנו ולמדנו מילים, משפטים וסגנונות הבעה. יחד עם זאת למדנו לסגל לעצמנו מניפולציות. לומר בערך, ליד, לא בדיוק את מה שאנחנו רוצים לומר. למדנו לפרש מסר שמתוכו אנחנו מסיקים שהאחר יבין את המסר האמיתי שמסתתר מתחת לקליפות המילים הערטילאיות. כך הפכנו לחברה עם כל כך הרבה מסרים סותרים עד שאף אחד לא 'באמת' מבין כיצד לקרוא סיטואציות פשוטות ולהגיב אליהם בצורה האפקטיבית לטובתנו ולטובת הכלל. אז מה המסר שלך? #דיבורמולקהל #eilatattias #אילתאטיאס #עמידהבפניקהלפחדקהלפחדבמה #עודאילתאטיאס #עמידהמולקהל #פיצינג #נאוםמעלית #עמידהמולקהלומצלמה #הרצאה #פרזנטציה #פחדקהלפחדבמהסדנאותהרצאה

לכוון את התדרים
bottom of page