top of page

עצור בטרם תבייש!

ממש מצטמררת לפעמים

גם מעצמי

לפעמים רואה אנשים שעד לפני ...היו חלק מהמיזם ו..

אופס לוקחים. גוזלים. גונבים. משקרים. חומדים.

ישר מרימה את האצבע למקלדת

לכלי הנשק שלי

למילים

לתגובה זועמת.

כותבת בנמרצות על כך...וכך.....שאני...ואני עשיתי...

ואז יש לי מן מנהג שכזה

פחדני

אולי?!

אבל הוא שומר עלי

לעצור רגע לנשום

לחכות

רגע זה באמת יעזור

זה ישנה משהו

אולי תהיי גדולה יותר

מתחיל הקול הבוגר

החברה שלי הטובה כך אני קוראת לה

"טובה"

אין באמת מישהו שיכול לעצור אותך חוץ מעצמך

אז פעולה המחיקה

השלב הבא

ממשיכה

נושמת

&

בתוך תוכי שמחה שהצלחתי לכבוש את הכעס

מאמא תרזה

אעלק

לנהוג כפי שהייתי רוצה שינהגו כלפיי

אנחנו בני-אדם

כן גם אני לא מושלמת

מעדתי

אבל לא הפעם!

תעבירו אולי למישהו זה יעזור בפעם הבאה

להתהדר ולא להדיר בנוצות שאינן שלך :-)

#לוותר_זה_הכי #שיימינג #רייטינג #עודאילתאטיאס #דיבורמולקהל #ליטיגציה #משפטים #ביתהמשפטהמחוזיתלאביב #הרצאה #אומנותהליטיגציה #פרפורמר #אומנותהטיעון #פרזנטציה #הליטיגטורכפרפורמר #אילתאטיאס #ליטיגציהופרזנטציה #פחדקהלפחדבמהסדנאותהרצאה #eilatattias #הופעהבפניקהל #פיצינג #עמידהמולקהל #לשכתעורכיהדיןמחוזתלאביב #עמידהמולקהלומצלמה

עצור בטרם תבייש!
bottom of page